Nyheter

Citat - Dagens Industri 1 augusti 2013

Slarviga företagare blir bingo för finansminister Borg

De senaste åren har allt fler årsredovisningar varit försenade eller felaktiga, något som förra året gav staten 115 miljoner kronor i förseningsavgifter. Sedan 2009 har antalet försenade årsredovisningar ökat med 31%, till fjolårets drygt 9 000.

"Det är en enorm ökning vi ser. Vi försöker utröna vad det kan bero på men en anledning kan vara att man tagit bort kravet på revisor", säger Karin Bylin, kompetensområdesansvarig för årsredovisningar och förseningsavgifter vid Bolagsverket.

"Många företag har gjort sig av med revisorn och istället har de köpt ett bokföringsprogram och tror att det ska bli rätt. Men i själva verket är det inte så lätt. Det upptäcks dock först när handlingarna kommer in till oss", säger Karin Bylin. Felaktigheter i årsredovisningen är ett återkommande problem för Bolagsverket.


 

 Citat - Dagens Nyheter 4 juli 2012

Slopad revisor kan sänka ditt kreditbetyg

Hundratals småföretagare har fått sitt kreditbetyg sänkt av kreditvärderingsbolaget Soliditet efter att ha valt bort revisorn

Minst 300 småföretagare har fått sitt kreditbetyg sänkt från toppbetyget AAA till enbart AA hos kreditvärderingsbolaget Soliditet. Sänkningen kan i värsta fall leda till dyrare krediter hos bankerna

Solditiet försvarar sig med att viktig information utelämnas när bolaget inte har en revisor som lämnar sin revisionsberättelse

Soliditet skriver också att upplysningar om att lagar och förordningar har följts inte längre finns med, liksom om bolaget har fullgjort sina skyldigheter avseende till exempel skatter och avgifter

Inte minst prövar revisorn frågan om ansvarsfrihet, att ledningen inte gjort sig skyldiga till lagstridiga handlingar som kan skada bolaget


Citat - Skånska Dagbladet 2. december 2009

32-åring bokförde felaktigt

Kan du inte bokföring måste du anlita epert! Det är kontentan av en tingsrättsdom mot en Staffanstorpsföretagare.

Den 32-årige mannen lämnade en felaktig deklaration där kostnaderna för varuinköpen framstod som högre än de faktiskt var.

Tingsrätten misstror inte 32-åringens uppgift om att han försökte upprätta en korrekt årsredovisning. Men mannen döms ändå för bokföringsbrott.

Han borde anlitat hjälp för att få till stånd en korrekt årsrapport, menar Tingsrätten. 32-åringens straff är villkorlig dom och dagsböter.