Tjänster

Jag tillhandahåller högkvalitativa revisionsnära konsultationer inom Skatt- och Redovisningsområdet.

Mitt måtto är att vara ett bollplank till ägarna, företagsledningen och ekonomiavdelningen så att Ert företag ges en dynamisk effekt som gör Ert företag konkurrenskraftigare, effektivare, lönsammare, nöjdare medarbetare, etc.

Konsultationerna ges till en rimlig och konkurrenskraftig kostnad eftersom jag inte har de omkostnader jämfört med större byråer.

Min geografiska inriktning är främst inom Öresundsregionen men även inom Sverige nationellt samt även internationellt.

Jag arbetar både med bostadsrättsföreningar, enskilda firmor, handelsbolag samt aktiebolag. Alltifrån små verksamheter upp till börsnoterade aktiebolag.